Kompanija Profarm d.o.o. je osnovana 1995. godine u Beogradu. Od svog osnivanja, uspešno se bavila veletrgovinom lekovima, a u kasnijem periodu i proizvodnjom medicinskih sredstava.

2019. godine Profarm d.o.o. preuzima proizvodnju dentalnih materijala od Galenike a.d., sa ciljem nastavka proizvodnje dobro poznatih brendova. Uz saradnju sa dobro poznatim evropskim i američkim proizvođačima, asortiman Profarm-a d.o.o. se proširuje danas najsavremenijim dentalnim proizvodima.

Misija kompanije je održavanje i poboljšanje kvaliteta proizvoda i usluga, u skladu sa potrebama krajnjih korisnika i prema zahtevima savremene struke.

Politika poslovanja kompanije se zasniva na postizanju i unapređenju kvaliteta proizvoda, kao i u smislu kontinuiranog poboljšanja nivoa usluge.

Rukovodstvo kompanije Profarm d.o.o. čine visoko obrazovani kadrovi sa višedecenijskim iskustvom u proizvodnji dentalnih materijala.

Kompanija Profarm d.o.o. ispunjava sve zakonske propise i standarde, a posebno:

  • ISO 13485:2016

  • Direktive MDD 93/42/EEC, Annex II.3 dopunjene direktivom 2007/47/EC

  • Zakona o medicinskim sredstvima RS
  • ISO 9001:2015

Profarm d.o.o.
Generalni direktor
Dr Zvonko Ostojić

Kompanija Profarm d.o.o. je osnovana 1995. godine u Beogradu. Od svog osnivanja, uspešno se bavila veletrgovinom lekovima, a u kasnijem periodu i proizvodnjom medicinskih sredstava.

2019. godine Profarm d.o.o. preuzima proizvodnju dentalnih materijala od Galenike a.d., sa ciljem nastavka proizvodnje dobro poznatih brendova. Uz saradnju sa dobro poznatim evropskim i američkim proizvođačima, asortiman Profarm-a d.o.o. se proširuje danas najsavremenijim dentalnim proizvodima.

Misija kompanije je održavanje i poboljšanje kvaliteta proizvoda i usluga, u skladu sa potrebama krajnjih korisnika i prema zahtevima savremene struke.

Politika poslovanja kompanije se zasniva na postizanju i unapređenju kvaliteta proizvoda, kao i u smislu kontinuiranog poboljšanja nivoa usluge.

Rukovodstvo kompanije Profarm d.o.o. čine visoko obrazovani kadrovi sa višedecenijskim iskustvom u proizvodnji dentalnih materijala.

Kompanija Profarm d.o.o. ispunjava sve zakonske propise i standarde, a posebno:

  • ISO 13485:2016

  • Direktive MDD 93/42/EEC, Annex II.3 dopunjene direktivom 2007/47/EC

  • Zakona o medicinskim sredstvima RS
  • ISO 9001:2015

Profarm d.o.o.
Generalni direktor
Dr Zvonko Ostojić