EKSTRACAP® non gama2 (I), EKSTRACAP® non gama2 (II)

Kapsulirana legura sa visokim sadržajem bakra, bez gama2 faze i živa za amalgamske ispune.