SIMGAL®

Generičko ime:

Autopolimerizujući akrilat za reparature

Doza i pakovanje:

Posebno:

  • Teglica sa 40g praha

  • Bočica sa 20ml tečnosti

Indikacije ili namena:

  • Reparatura naprslih ili polomljenih akrilatnih proteza;
  • Izrada imedijatnih proteza;
  • Indirektno ili direktno podlaganje proteza;
  • Dodatak zuba ili kukice u protezi;
  • Delimično ekstendiranje proteza.

Karakteristike:

  • čvrsta hemijska veza repariranih delova proteze;
  • lako se obrađuje i polira do visokog sjaja.
Uputstvo za korisnika
msds