KUPROVENT® N

Generičko ime:

Termoplastična masa za otiske

Doza i pakovanje:

Kutija sa 18 termoplastičnih štapića.

Indikacije ili namena:

Koristi za:

  • formiranje ventilnog ruba pri uzimanju funkcionalnog otiska bezubih vilica;
  • korigovanje individualnih kašika.

Karakteristike:

  • produžena plastična faza, zahvaljujući prisustvu metalnih čestica;
  • lako formiranje preciznog ventilnog ruba.
Uputstvo za korisnika
msds