JODOFORM prah

Generičko ime:

Iodoformium

Doza i pakovanje:

Bočica sa 15g praha.

Indikacije ili namena:

  • Kao farmaceutska hemikalija, jodoform prah se koristi u stomatologiji za pripremu mekih, resorptivnih pasta, neposredno pre upotrebe.
  • Mešanjem jodoform praha sa Difurid rastvorom dobija se WALKHOFF-ova (jodoform-hlorfenol-kamfor-mentol) pasta, a mešanjem sa Sitisan rastvorom dobija se slična Jodoform fenolkamfor pasta.

Karakteristike:

Antiseptičko dejstvo.

Uputstvo za korisnika
msds