festy flow

Generičko ime:

Svetlosno-polimerizujući tečni mikrohibridni kompozit

Doza i pakovanje:

Brizgalica sa 2 ml tečnog kompozita i 6 kanila u bojama A2 i A3

Indikacije ili namena:

  • ispuni manjih kaviteta prednjih i bočnih zuba
  • popunjavanje podminiranih prostora

  • restauracija klinastih erozija na vratovima zuba

  • reparatura kompozitnih ispuna

  • bazni sloj ispod većih kompozitnih ispuna

Karakteristike:

  • precizna i jednostavna aplikacija
  • izvanredna tiksotrpičnost

  • viskozitet pogodan za rukovanje
  • redukcija postoperativne osetljivosti

Uputstvo za korisnika
msds