ekstracap Iekstracap II

Generičko ime:

Kapsulirana legura sa visokim sadržajem bakra, bez gama2 faze i živa za amalgamske ispune.

Doza i pakovanje:

Posebno:

  • 50 kapsula EXTRACAP® non gama2 (I)

  • 50 kapsulaEXTRACAP® non gama2 (II)

Indikacije ili namena:

Definitivni amalgamski ispuni kaviteta na bočnim zubima stalne i mlečne denticije.

Karakteristike:

  • legura sa optimalnim sadržajem srebra i bakra bez gama 2 faze;
  • obezbedjuje izradu ispuna sa visokom mehaničkom i elektrohemijskom postojanošću;
  • osigurava dobro rubno zatvaranje;
  • lako se adaptira i oblikuje;
  • dugotrajni ispuni postojanog oblika i volumena.
Uputstvo za korisnika
msds