biogal

Generičko ime:

Akrilatni zubi, umreženi – fluorescentni

Doza i pakovanje:

Pakovanje na pločicama:

  • prednji gornji (16 garnitura sa 6 zuba);
  • prednji donji (16 garnitura sa 6 zuba);
  • bočni gornji (12 garnitura sa 8 zuba);

  • bočni donji (12 garnitura sa 8 zuba);

  • komplet (4 garniture sa 28 zuba).

Indikacije ili namena:

Rehabilitacija krezubih i bezubih pacijenata mobilnim zubnim nadoknadama.

Karakteristike:

  • izrađuje se u 16 boja prilagođenih standardnim VITA® bojama;
  • lako uklapanje u kombinaciji sa metal-keramičkim radovima;

  • morfologija je prilagođena prosečnom oralno incizalnom luku prirodnih zuba;

  • bočni nagibi kvržica usaglašeni sa nagibom kondilne putanje bezubih pacijenata;

  • optimalne fizičke i optičke osobine.

Uputstvo za korisnika
msds