BIOKRYL®biocryl tečnost

Generičko ime:

Toplopolimerizujući akrilat za bazu proteze

Doza i pakovanje:

Posebno:

  • Tegla sa 350g praha
  • Boca sa 200ml tečnosti

Indikacije ili namena:

Za izradu mobilnih zubno-protetskih nadoknada.

Karakteristike:

  • lako se priprema i jednostavno primenjuje;
  • optimalne fizičke osobine;
  • odgovara boji zdrave gingive;
  • polimerisane proteze su glatkih površina i bez poroznosti.
Uputstvo za korisnika
msds