BAZOGAL® D

Generičko ime:

Donje bazne ploče

Doza i pakovanje:

Kutija sa 12 ploča BAZOGAL D.

Indikacije ili namena:

Izrada baze zagrižajnih šablona.

Karakteristike:

  • zagrevanjem postaju plastične i lako se adaptiraju na radne modele;
  • hlađenjem zadržavaju izmodelovani oblik bez naknadnih deformacija.

Uputstvo za korisnika
msds