eng srb
ŽIVA
(za amalgamske ispune)

SASTAV
Hg 99,999%

INDIKACIJE
- mešanjem sa amalgam prahom upotrebljava se za amalgamske ispune

OSOBINE
- živa pomešana sa amalgam prahom uodgovarajućem odnosu posle 10 - 15 minuta odplastične konzistencije prelazi u čvrstu formu

PAKOVANJE

- 100 g žive u plastičnoj bočici

 
ROK TRAJANJA
5 godina
   
D-line @ 2010.