eng srb
SOLUTIO CHLUMSKY
(antiseptični rastvor)

SASTAV
100 ml rastvora sadrži:
- kamfora 57,91 g
- fenola 28,99 g

INDIKACIJE
- kod lečenja zuba kao antiseptički uložak
- lečenje hroničnih periapeksnih paradontitisa u kombinaciji sa jodoformom

OSOBINE
- kamfor ima antiseptičko i blago analgetičko dejstvo
- delovanjem fenola dolazi do dezinfekcije usled taloženja proteina

PAKOVANJE

- 20 ml rastvora CHLUMSKY

 

 
ROK TRAJANJA
3 godine
   
D-line @ 2010.