eng srb
∙ Profarm je osnovan 1995. godine
∙ Proizvodnja stomatoloških i zubnotehničkih materijala
∙ Distribucija i zastupanje renomiranih svetskih proizvođača stomatološkog i zubnot
ehničkog materijala
d'line @ 2010.