eng srb
KAPS-AM non gamma 2
(kapsulirana legura srebra i žive)

SASTAV
Ag 50,0%,  Sn 29,9%,  Cu 20,1%

INDIKACIJE
- KAPS-AM® No1 - za ispune malih kaviteta
- KAPS-AM® No2 - za ispune srednjih kaviteta
- KAPS-AM® No3 - za ispune većih kaviteta

OSOBINE
- legura ne sadrži nepoželjnu gamma 2 fazu koja  uzrokuje koroziju
- ne sadrži cink
- lako se adaptira u kavitetu
- poseduje veliku mehaničku otpornost
- ima odlično rubno zatvaranje
- poseduje veliku elektrohemijsku postojanost
- postojanog je oblika i volumena
- odgovara zahtevima standarda ISO 1559

PAKOVANJE
- kutija KAPS-AM® No 1 sadrži 50 kapsula
- kutija KAPS-AM® No 2 sadrži 50 kapsula
- kutija KAPS-AM® No 3 sadrži 50 kapsula
- kutija KAPS-AM® No1,2,3 sadrži 20 kapsula No1, 20 kapsula No2 i 10 kapsula No3

 
ROK TRAJANJA
5 godina
   
D-line @ 2010.