eng srb
KAPS-AM
(kapsulirana legura srebra i žive)

SASTAV
Ag 70,0%, Sn 25,0%, Cu 3,5%

INDIKACIJE
- KAPS-AM® No 1 - za ispune manjih kvaliteta
- KAPS-AM® No 2 - za ispune srednjih i vecih kaviteta

OSOBINE
- legura je preamalgamirana
- ne sadrži cink
- poseduje veliku mehanicku postojanost
- odlicne je plasticnosti
- lako se adaptira
- ima dobro rubno zatvaranje
- lako se polira do visokog sjaja
- odgovara standardu ISO 1559

PAKOVANJE
- kutija KAPS-AM® No 1 sadrži 50 kapsula
(po 40 mg legure srebra i 40 mg žive)
- kutija KAPS-AM® No 2 sadrži 50 kapsula
(po 60 mg legure srebra i 60 mg žive)

 
ROK TRAJANJA
5 godina
   
D-line @ 2010.