eng srb
GINGI-SOL
(hipertonični rastvor aluminijum hlorida)

SASTAV
100 ml rastvora sadrži:
- aluminijum hlorida 25,0 g
- oksihinolin sulfata 0,1 g

INDIKACIJE
- privremena retrakcija gingive
- smanjenje sekrecije
- dobijanje preglednog radnog polja

OSOBINE
- ima adstrigentno dejstvo
- dovodi do privremene lokalne hemostaze

PAKOVANJE

- 20 ml rastvora GINGI - SOL

 

 
ROK TRAJANJA
3 godine
   
D-line @ 2010.