eng srb
AMALGAM PRAH non gamma 2
(srebrna legura za amalgamske ispune)

SASTAV
Ag 50,0%,  Sn 29,91%,  Cu 20,1%

INDIKACIJE
- amalgam prah pomešan sa dentalnom živom koristi se za amalgamske ispune

OSOBINE
- amalgam prah ne sadrži gamma 2 fazu koja uzrokuje koroziju
- ne sadrži cink
- ujednačene je granulacije i nasipne težine što omogućava konstantnu odvagu u mikserima
- odlične je plastičnosti
- lako se adaptira u kavitetu
- poseduje veliku mehaničku otpornost
- ima odlično rubno zatvaranje
- postojanog je oblika i volumena
- elektrohemijski je postojan
- odgovara zahtevima standarda ISO 1559 FDI i ADA standarda No1

PAKOVANJE
- 50 g praha
- 100 g praha

 
ROK TRAJANJA
5 godina
   
D-line @ 2010.